Privacy policy

Welke informatie verzamelen we over u, wat doen we met deze informatie, hoe lang houden we deze bij en wat zijn uw rechten als bezoeker. Dit schreven we allemaal neer in onze privacy policy.

Expartise GCV

Viooltjesstraat 7B bus 3.3
2850 Boom
BTW: BE0808.158.864

Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. We houden enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw browser en computer-type. Bv: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10. Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke e-mail-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal, enz. Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contactgegevens bij. U geeft die zelf op in het profiel deze u aanmaakt. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is Expartise GCV. Onze maatschappelijke zetel is op de Viooltjesstraat 7B bus 3.3, 2850 Boom. Ons KBO nummer is 0808.158.864. U kan ons het makkelijkst via e-mail bereiken op parisis@expartise.be of +32 495 22 69 71

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geeft u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor website bezoekers is dat 5 jaar. De account gegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen uw ip-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.