Schatting vastgoed

Vermijd verkoop van uw eigendom aan een te lage prijs. Waardebepalingen van uw vastgoed dienen voor diverse doeleinden (bv: bekomen hypothecair krediet, verkoop, nalatenschap, waardepaling bij scheiding,…). Een objectieve schatting opgesteld door Expartise bij aanvang van een verkoopstransactie geeft aanleiding tot een positief eindresultaat (tijdig en aan de juiste prijs).

De verslagen van Expartise worden veelal bij aanvang van een hypothecair krediet aangevraagd en zijn  erkend door diverse banken. Zij kunnen ook aangevraagd worden om de waarde te bepalen voor aanvang van de verkoop van een eigendom, bij een erfeniskwestie of bij een scheiding.

Expartise is erkend (erkenning nummer 005278826791) door de Vlaamse Overheid tot uitvoeren van schattingen in het kader van een aangifte van nalatenschap in het kader van de “Vlabel wetgeving”.

Stappenplan

Na aanvraag van een schatting zal het bezoek zo snel mogelijk ingepland worden.

Het bezoek zal 20 à 30 minuten duren. U kan best reeds op voorhand alle gegevens (plan, kadastrale gegevens, epc, kadastrale legger, akte, asbestcertificaat, …) waarover u beschikt klaar leggen of mailen.

Tijdens het bezoek gaan we door de woning en worden er foto’s genomen. Deze worden enkel in het verslag opgenomen en niet voor andere doeleinden gebruikt. Informatie die u wenst mee te delen is steeds welkom.

Binnen maximaal 3 à 4 dagen zal het verslag per mail (of per post) bezorgd worden.